Forskningsprosjekt


Familiær kreft i de nordiske landene

Vitenskapelig tittel:
Collaboration om familial cancer in the Nordic countries

Prosjektbeskrivelse:
Familiær opphopning av kreft, bli raskt registrert av personene det gjelder. Imidlertid fins det ikke gode studier på hvor ofte slike opphopninger forekommer og spesielt ikke blant yngre personer. Det er hovedsakelig bare de nordiske land som har muligheter til å frembringe slike data siden disse landene både besitter generasjonsregistre og kreftregistre. Familiære opphopninger kan teoretisk skyldes arv og miljø. Mer eksakt kunnskap om slike opphopninger er grunnlaget for å bedømme tilskrivbar risiko av familiær kreftforekomst, men er også basis for kliniske avgjørelser samt genetisk testing og rådgivning. I dette prosjektet skal man utføre tilsvarende studier for kreft i skjoldkjertelen, testiklene, lymfesystemet og for ondartet føflekksvulst. Dataene fra de enkelte nordiske land leveres avidentifisert til forsker. Studien er en registerstudie og det søkes om tillatelse til å koble familiedata fra Statistisk Sentralbyrå, Folkeregisteret og Kreftregisteret. Data fra studien i Norge skal avleveres i avidentifisert form til et allerede opprettete Skandinavisk register. Koblingsnøkkelen i studien oppbevares hos SSB så lenge studien pågår, for deretter å bli slettet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1838 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Tretli
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst