Forskningsprosjekt


Pandemi influensa: virus og verts faktorer av betydning for sykdomsforløp

Vitenskapelig tittel:
Studies on viral, host and other microbial factors involved in disease severity of pandemics influenza H1N1 infection

Prosjektbeskrivelse:
I 2009 oppstod den første influensapandemien på over 40 år. Opphavet er H1N1 viruset. I denne studien skal man undersøke virus-, verts- og andre mikrobielle faktorer som kan påvirke sykdomsbilde i en tidlig pandemifase. Man skal videre undersøke betydning av visse markører hos viruset som påvirker dets replikasjon, betydningen av bakterielle co-infeksjoner, og av immunrespons hos pasienter. To pasientgrupper skal studeres: Polikliniske pasienter med lettere sykdomsforløp og pasienter som trenger intensivbehandling med invasiv respirasjonsstøtte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1853 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: jan-erik berdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 2: en medisinsk PhD, og en master i bioteknologi, Nivå: PhD og Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst