Forskningsprosjekt


Forurensning og Helse i Sør-Varanger

Vitenskapelig tittel:
Forurensning og Helse i Sør-Varanger

Prosjektbeskrivelse:
I årene 1994/94 ble det gjennomført en helseundersøkelse i Sør-Varanger i regi av Institutt for samfunnsmedisin og Statens helseundersøkelser. Formålet var å studere mulige negative helseeffekter av forurensning fra nikkelverkene på Kola. I etterkant av undersøkelsen ble det kjent at det også var en lokal kilde til forurensning med dioksin, men dette ble ikke studert videre den gang. Mattilsynet har basert på målinger i lokalt reinkjøtt utgitt en advarsel om mulige negative helseeffekter av høyt konsum av reinkjøtt fra enkelte områder. Dette gjelder dioksin som er klassifisert som kreftfremkallende. Da undersøkelsen i 1993/94 ble gjennomført besvarte de ca 4000 deltakerne et spørreskjema der det ble spurt også om inntak av lokal mat inkludert reinkjøtt og vilt. Konsesjonen for den undersøkelsen er i ferd med å gå ut. Vi ønsker derfor å forlenge den frem til 2019 for å kunne innhente de samme opplyasningene fra personer fortsatt bosatt i Sør-Varanger og så måle dioksin i blodet hos et utvalg på 30-40 personer. Ved å forlenge oppfølgingstiden kan vi se på langtidseffektene. Dette burde gi et godt grunnlag for en videre vurdering av eventuelle tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1869 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torkjel M Sandanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord
29.10.2009 REK nord
18.04.2013 REK nord
23.04.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord