Forskningsprosjekt


Temperaturmåling på operasjons- og intensivpasienter - sammenlikning av 4 målemetoder

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å sammenligne fire metoder for temperaturmåling på pasienter som skal inn til planlagt lapraskopisk kirugi samt en gruppe intensivpasienter som er hypoterme, normoterme og hyperterme. De fire målemetodene er: Blæremonitorering, Nasopharyngeal, SpotOn-plaster-måling og Temporalscanner. Referansemetoden er blæremonotorering. Hypotesen er at de 3 andre målemetodene måler kjernetemperaturen like nøyaktig innenfor en variasjon på +/- 0,5oC ved forhåndsdefinerte tider på intensivpasienter og pasienter under anestesi i forhold til referansemetoden. Det skal inkluderes totalt 120 pasienter, 60 til hver gruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2399 Prosjektstart: 29.01.2014 Prosjektslutt: 23.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Camilla Bjørlin Norén
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: SIV HF er sponsor for studien. 3M støtter studien med 120 stk SpotOn-sensorer til 70.- pr stk.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk sykepleie, Nivå: Høgskole
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst