Forskningsprosjekt


Hjerneslag og atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Atrial Fibrillation and Stroke Study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hvorvidt det foreligger en sammenheng mellom atrieflimmer og hjerneslag samt undersøke hvordan nye hjerneslag best kan forebygges. Det er 15000 hjerneslag i Norge i året. I opptil en tredjedel av tilfellene kommer blodproppen som fører til hjerneslag fra hjertet og da oftest på grunn av atrieflimmer. Atrieflimmer er ofte asymptomatisk og episodisk, slik at diagnosen ikke er kjent. I andre tilfeller der atrieflimmer er diagnostisert, har slagforebyggende behandling ikke vært effektiv nok. I opptil en tredjedel av hjerneinfarkttilfellene påvises ikke årsaken til tross for omfattende utredning. Mange av disse tilfellene kan trolig tilskrives atrieflimmer. Pasienter med hjerneslag som skyldes atrieflimmer skal sammenliknes med pasienter med aterosklerotisk betinget hjerneslag. Videre skal pasienter med kryptogent hjerneslag utredes med tanke på atrieflimmer. Det skal i løpet av to år inkluderes minst 1000 pasienter med enten flimmer-relatert eller kryptogent hjerneinfarkt fra flere universitets- og lokalsykehus i Norge. 400 pasienter med aterosklerotisk betingede hjerneinfarkt som allerede er registrert i ECRI (European Cerebrovascular Research Infrastructure) skal trekkes ut og fungere som kontrollgruppe. Fra ECRI er det allerede innsamlet omfattende opplysninger inkludert risikofaktorer. I Tsjekkia skal 1000 pasienter inkluderes i en parallell studie, og data skal om mulig sammenstilles for å øke studiens styrke. Data skal overføres fra utlandet til Norge. Pasienter som legges inn med hjerneinfarkt blir informert om studien av behandlende lege. De fleste data som skal innhentes inngår i den kliniske undersøkelsen. Deltakerne i studien må komme til to ekstra kontroller, ved seks måneder og ett år. Risikofaktorer som skal kartlegges er: CHAD2 stroke risk, hjertefeil, hypertensjon, alder, diabetes, tidligere slag. Det skal tas blodprøver av alle deltakere ved inklusjon og oppfølging i studien. De biologiske prøvene som samles inn i prosjektet skal oppbevares i en tidligere godkjent generell biobank ved Oslo Universitetssykehus med ansvarshavende David Russell, for inntil 10 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2371 Prosjektstart: 17.02.2014 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Sør-Øst har gitt støtte til ECRI for multisenterstudier hvorav denne studien er en av de viktigste. I tillegg er det søkt om stipendiatmidler fra flere andre institusjoner.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1400
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: nevromedisin, Nivå: ph.d.
Del av forskningsprogram: the European Cerebrovascular Research Infrastructure som er en stor tematisk studie ved hjernekarsykdommer, godkjent av Datatilsynet.
Materiale fra biobank:
Norwegian Unstable Carotid Artery Study, nr. 2795 Oslo universitetssykehus
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst