Forskningsprosjekt


Overlevelse av blodplater transfundert etter lagring ved kjøleskapstemperatur i Xenongassblanding

Vitenskapelig tittel:

Exploratory Feasibility Study of In Vivo Recovery and Survival of

Leukocyte-Reduced Platelets Pheresis Stored Under Refrigeration

in the APT Xe Platelet Storage SystemProsjektbeskrivelse:
Blodplater til transfusjon lagres nå ved 22 grader Celcius. Dette medfører både lagringsskade og risiko for bakterievekst. Grunnen til at man har valgt denne lagringstemperaturen er at lagring ved kjøleskapstemperatur, som i utgangspunktet er mye bedre, fører til en samling av en struktur kalt glykoprotein Ib på overflaten av blodplatene. Kroppens renholdsceller - makrofagene - gjenkjenner denne samlingen av glykoprotein Ib, og fjerner de blodplatene i løpet av 24 timer. Dermed er blodplater lagret kaldt uegnet til pasienter som er avhengige av at tilførte plater er lenge til stede i sirkulasjonen - for å hindre blødning. Det er nå vist at lagring i en gassfase bestående av Xenongass og oksygen hindrer denne samlingen av glykoprotein Ib. Samtidig viser laboratorieforsøk at blodplatenes funksjoner er bra bevart. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om disse blodplatene lever normalt hos frivillige friske forsøkspersoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2398 Prosjektstart: 03.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Studien er finansiert av studiesponsor:

Advanced Preservation Technologies, Inc.

20 Winthrop Square, 2nd Floor

Boston, MA 02110

Kontrakt fremforhandles nå mellom Innovest og studiesponsor. Kontrakten blir ettersendt.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologi/medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Blood Far Forward - prosjekt i samarbeid mellom AIT, Haukeland universitetssykehus, Forsvarets sanitet og Blood Research Institute, San Antonio, USA.
Forprosjekt har fått tildelt 2,7 mill NOK for 2013, og det er nå søknad til behandling i forsvarsdepartementet for neste treårsperiode.
Flere delprosjekter er behandlet i REK, men det er ingen "samlesøknad" sendt inn til behandling.
Prosjektet nevnt under Relatert forskningsprosjekt nedenfor er et eksempel på dette.
Andre prosjekter med tematisk slektskap godkjent av REK er:
2013/1683: Forebygging av antistoffdannelse hos pasienter som får blodpaltetransfusjon
2011/1880: KLinisk effekt av standard blodplatekonsentrater sammenlignet med platekonsentrater behandlet for å inaktivere smittestoff.
2010/1559: Transfusjon av fullblod til miliære styrker i kampsituasjon.
Sluttmelding/publikasjon: Overlevelse av blodplater transfundert etter lagring ved kjøleskapstemperatur i Xenongassblanding
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst