Forskningsprosjekt


Årsaker til reoperasjon hos pasienter i korsbåndsregisteret og validering av dataene i registeret

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for dette prosjektet er at behandlingsresultatene ved reoperasjon (gjelder 8% av de opererte) av korsbåndskade ikke er særlig gode. Nå ønsker man å kartlegge årsakene til dette for å øke kunnskapen og for å få til bedre pasientbehandling. De fleste operasjonene rapporteres til Nasjonalt korsbåndregister (NK) og det er ved bruk av registeret at man vil kartlegge årsakene. Dette dreier seg om ca 1700 per år. Videre hevdes det at kvaliteten på dataene i NK ikke er undersøkt og man ønsker derfor å validere dataene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/48 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Andreas Persson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres primært gjennom prosjektlederen, men det planlegges å søke stipend under 2014.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedisk kirurgi, Nivå: Inngår i doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK vest
08.05.2014 REK vest
14.01.2016 REK vest
12.01.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest