Forskningsprosjekt


Funn av Borrelia sp. ved nevroborreliose med en multiplex PCR

Vitenskapelig tittel:

Results with a novel mutliplex PCR for diagnosing neuroborreliosisProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke validiteten av en ny PCR (polymerasekjedereaksjon) metode med hensyn på å påvise Borrelia i blod og spinalvæske. PCR her den fordel at metoden kan påvise bakterien direkte ved å gjenkjenne bakteriens DNA i blod og kan dermed påvise smitte raskt etter flåttbitt. Dagens standard, serologiske metoder, er basert på å påvise antistoff som kroppen har produsert mot bakterien, og kan dermed ikke påvise smitte raskt. I prosjektet vil man inkludere 30 pasienter med sikker eller mistenkt nevroborreliose, samt 20 pasienter der det innsamles spinalvæske av annen årsak og hvor det ikke foreligger mistanke om borreliose. Deltakere skal rekrutteres fra egen pasientkohort ved Sykehuset i Vestfold. Det skal innsamles blod- og urinprøver som skal destrueres umiddelbart etter bruk. I tillegg vil spesifikke kliniske opplysninger som beskriver pasientenes sykdom bli samlet inn avidentifisert fra behandlende lege.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/199 Prosjektstart: 01.03.2104 Prosjektslutt: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Emmert
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Sør øst.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst