Forskningsprosjekt


NORCAD - langtidsoppfølging av pasienter med koronarsykdom i Norge

Vitenskapelig tittel:
Long term follow-up of patients with coronary artery disease in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet NORCAD er en oppfølgingsstudie av de tre store kohortstudiene NORVIT, WENBIT og BECAC, som undersøkte pasienter med mistenkt eller bekreftet koronar hjertesykdom. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1998-2005 der pasientene ble rekruttert fra sykehus i Norge. Hovedformålet i NORVIT og WENBIT var å undersøke den kliniske effekten av homocysteinsenkende behandling med folsyre og vitamin B12 ved kransåresykdom. I 2007 ble data i NORVIT og WENBIT slått sammen i et nytt prosjekt kalt «NORVIT og WENBIT - Kombinerte analyser og oppfølgingsstudie», REKnr. 267.07. Hensikten med dette prosjektet var å undersøke korttids- og langtidseffekter av B-vitamintilskudd til pasienter med etablert kransåresykdom. Prosjektet koblet også data til opplysninger fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. Forskergruppen opprettet i 2010 en generell forskningsbiobank 2010/1880, som ble godkjent av REK Vest. Godkjennelsen av biobanken gjelder kun lagring av biologiske prøver, ikke opplysninger. Tillatelsen til å lagre og bruke opplysninger er hjemlet i konkrete forskningsprosjekt (som prosjekt 267.07 frem til 2014 og nå NORCAD frem til 2020). Biobanken inneholder blod- og urinprøver fra deltakerne i NORVIT, WENBIT og BECAC. I forbindelse med vurderingen av biobanken i 2010, ga REK Vest fritak fra innhenting av nytt samtykke fra pasientene. Det ble satt som vilkår at deltakerne skulle motta informasjon om at prøvene vil bli benyttet i fremtidig forskning om hjerte- og karsykdom, sukkersyke og kreft. Skrivet informerte videre om retten til å reservere seg. Målet med NORCAD er å utvide oppfølgingsperioden ved å registrere hjertesykdom, diabetes og kreft frem til 2020. Denne langsiktige oppfølgingen av pasientene tar sikte på å gi ny kunnskap som kan forbedre mulighetene for personlig forebygging og behandling av livsstilsykdom. Til sammen utgjør den felles studiekohorten i NORCAD opplysninger og prøver fra nesten 9000 pasienter, som vil kobles med relevante opplysninger fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister og Reseptregisteret. I tillegg vil man koble relevante data fra Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og fra prosjektet CVDNOR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2324 Prosjektstart: 01.01.1998 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Forskningsrådet, Norsk fond for helse og rehabilitering, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Vest, Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitessykehus og Universitetet i Bergen.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8959

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: NORCAD - Long term follow-up of patients with coronary artery disease in Norway
Materiale fra biobank:
NORVIT-WENBIT forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
02.06.2016 REK vest
25.10.2017 REK vest