Forskningsprosjekt


Mortalitet, dødsårsaker hos norske Nordsjødykkere

Vitenskapelig tittel:
Mortality, causes of death among occupational North Sea divers

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å se nærmere på mortalitet og dødsårsaker hos yrkesdykkere som har dykket i Nordsjøen før 1990. Dykking medfører eksponering for forhøyet trykk, fysiologiske, psykiske og sosiale belastninger, samt økt risiko for uhell og ulykker. Det er holdepunkter for underrapportering av trykkfallsyke og hendelser. Prosjektgruppen har tidligere studert mortalitet hos innenskjærs dykkere og funnet økt risiko for voldsom død hos dykkere med de mest avanserte dykkersertifikatene. Dykkere med arbeid i Nordsjøen har et annet eksponeringsmønster. Det er viktig å undersøke om eksponeringsfaktorene medfører økt risiko for død også hos Nordsjødykkere. Registerdata fra Dødsårsaksregisteret vil bli innhentet for alle dykkere som har dykket i Nordsjøen før 1990. Disse vil bli sammenlignet med alle menn i Norge født mellom 1950-1990 (referansepopulasjon). Data om referansepopulasjonen hentes fra prosjekt 2010/1123.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2337 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 01.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ågot Irgens
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres av egen institusjon, Norsk senter for dykkemedisin (NSDM) Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 365

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
18.08.2016 REK vest