Forskningsprosjekt


Er behandling av syk sinusknute syndrom med atriepacing alene dårligere enn behandling med atrie- og ventrikkelpacing?

Prosjektbeskrivelse:
Man ønsker i dette prosjektet å kartlegge forløpet hos pasienter med syk sinusknute syndrom operert ved Sykehuset Levanger i perioden mars 1989 til desember 2009. I studien vil man se på i hvor stor grad enkammer pacemakersystem er endelig behandling og hvor ofte det er behov for utbygging av systemet til tokammersystem. Man skal også sammenligne forløpet av de som fikk enkammer og tokammer utifra vurdering ved operasjonstidspunkt med tanke på utvikling av atrioventrikulært blokk, forkammerflimmer, infeksjoner, operasjonstid og død. Studien er basert på allerede innsamlede data. Prosjektet er en deskriptiv retrospektiv studie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1768 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.10.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst