Forskningsprosjekt


Tidskritiske pasienter i ambulansehelikoptertjenesten i Tromsø

Vitenskapelig tittel:
Den nordnorske overlevelseskjeden: Pasientbevegelser i tidskritiske akuttmedisinske hehendelser.
Del 1: Tidskritiske pasienter i ambulansehelikoptertjenesten i Tromsø gjennom 15 år

Prosjektbeskrivelse:
Vi har valgt fire pasientgrupper; akutt koronarsyndrom, hjerneslag, alvorlige skader og fødende. De valgte tilstandene har forskjellige strategier for behandlingskjedene og er kvantitativt viktige akuttmedisinske pasientgrupper. Sortering av pasienter til behandlingstilbud avhenger av hvor man befinner seg geografisk, og hvilke helsetjenester som er tilgjengelig innenfor mulighetenes tidsvindu. Ved en retrospektiv studie av årene 1999-2013 skal vi kartlegge tidsakser og forflytningsveier for de fire gruppene. I første del undersøker vi rollen til helikopterbasen ved UNN Tromsø. Hvordan har antall pasienter og diagnosegrupper utviklet seg? Er det sammenheng med endringer i behandlingsstrategi og organisering ellers i helsetjenesten?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2267 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Fredriksen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: UiT/UNN (prosjektleder). Det søkes PhD-stipend for Prosjektmedrarbeider (hos Helse Nord)

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 9000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2014 REK nord