Forskningsprosjekt


Mann-overbord drakt til bruk på Goliatfeltet

Prosjektbeskrivelse:
Målet med prosjektet er å evaluere termisk beskyttelse og ergonomi av mann-overbord drakt ved å måle fysiologiske responser (Kjerne- og hudtemperaturer, hjertefrekvens, varmestrøm (Heatflux)), manuelle ferdigheter og komfort ved eksponering for kulde, vind og kaldt vann som skal tilsvare realistiske omgivelser for arbeidstakere i petroleumsaktiviteten i nordområdene. De ekstreme værforholdene i nordområdene vil stille større krav til bekledning og beskyttelsesutstyr, og kunnskapen fra denne studien skal brukes til å anbefale den best egnede mann-overbord drakten for de klimatiske forholdene. Ca. 10 friske, frivillige menn inkluderes i studien som består av test av arbeidsbekledning ved minimalt - 15 °C, vind opptil 7 m/s, og vanntemperatur på 4 °C. Testene gjennomføres i Arbeidsfysiologisk laboratorium ved SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2404 Prosjektstart: 10.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av oljeselskapet ENI.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2014 REK midt
28.02.2014 REK midt