Forskningsprosjekt


Myasthenia gravis

Prosjektbeskrivelse:
Myasthenia gravis (MG) er en sjelden sykdom som rammer ca. 130 personer per en million innbyggere. MG forårsaker muskelsvekkelse som kan ramme flere muskelgrupper som øyemusklene, hals og kjeve, ekstremiteter og pustemuskulaturen. MG forårsaker derfor en rekke varierende symptomer, og er derfor aktuell å vurdere ved flere av de akutte innleggelsene ved Nevrologisk avdeling uansett diagnose. Målet er å inkludere pasienter som blir henvist til eller innlagt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland, med diagnosen MG, for å belyse de kliniske og sykdomsfremkallende mekanismene som forårsaker MG samt belyse sykdomsforløp, behandling og prognose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1766 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Fredrik Romi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest