Forskningsprosjekt


OptimEx-CLIN

Vitenskapelig tittel:
Optimalisering av trening i behandling av hjertesvikt med bevart venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon.

Prosjektbeskrivelse:
Hjertesvikt med bevart venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (HFpEF), tidligere kalt ”diastolisk hjertesvikt”, påvirker i dag mer enn 7 millioner europeere og er den eneste av hjerte-og karsykdommen med økende utbredelse og forekomst. Den mest lovende måte å forbedre patofysiologi og redusert anstrengelsestoleranse ved HFpEF pasienter ser ut til å være fysisk trening. Dette er en europeisk multisenterstudie som skal undersøke virkningen av ulike treningsopplegg ved hjertesvikt. Formålet med studien er å finne den optimale dosen av trening for å forbedre og maksimere kliniske og mekanistiske mål. I den norske delen av studien, skal man rekruttere 40 pasienter med diastolisk hjertesvikt ved St. Olavs Hospital. Deltakerne randomiseres til fire grupper: 1) Moderat intensitet kontinuerlig opplæring, 2) Høy intensitet intervalltrening høyt volum, 3) Høy intensitet intervalltrening-lavt volum, 4) Kontrollgruppe, får treningsråd, men ikke tilbudt veiledet trening. For de tre gruppene som får tilbud om veiledet trening, vil den veiledede treningen foregå i tre måneder blir trening som deretter etterfølges av ni måneder trening hjemme. Datainnsamlingen omfatter blodprøver, ultralyd av hjertet og blodåren i armen, spørreskjema, kondisjonstest og test av hjertes slagvolum. Data samles inn før start av treningsopplegget, etter 3 mnd, 6 mnd og etter 1 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2390 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 21.03.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øivind Rognmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er en del av et Europeisk Multisenterstudie (OPTIMEX), som er finansiert gjennom EU's 7. rammeprogram.
http://www.ntnu.edu/optimex
Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Del av forskningsprogram:


OPTIMEX-CLIN
Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure

Effects of different exercise doses in treatment of heart failure with preserved ejection fraction:

A randomized European multicenter study 


Materiale fra biobank:
OPTIMEX-CLIN
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
19.09.2014 REK midt
10.04.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
05.05.2017 REK midt