Forskningsprosjekt


En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

Vitenskapelig tittel:

A pilot study of genetic correlations among pain phenotypes in the Tromsø StudyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet å beregne nødvendig styrke til å kunne påvise eventuelle sammenhenger mellom genetiske markører og ulike fenotyper av smerte (for eksempel muskel-/skjelettsmerter, hodepine og lignende) ved anvendelse av allerede innsamlede data fra den 6. Tromsøundersøkelsen. Prosjektet betegnes som et pilotprosjekt og kunnskapen som erverves skal brukes for å planlegge et større prosjekt i rammen av den 7. Tromsøundersøkelsen. Data fra 12.984 personer som deltok i den 6. Tromsøundersøkelsen og fra 1.038 som deltok i Fit futures -undersøkelsen skal anvendes. Data som skal inngå er 1) kliniske data om smerter, samlet inn ved hjelp av et spørreskjema, samt testing av smertefølsomhet hos 11.500, 2) deltakernes kjønn og alder, 3) data om familierelasjoner mellom deltakerne og 4) data fra tidligere utførte genetiske analyser. For å unngå at datafiler skal fremstå med personidentifiserbar informasjon, skal kobling av familiedata fra SSB og helsedata fra Tromsøundersøkelsen og Fit Futures skje ved at de to institusjonene ikke får tilgang til hverandres data. Det vil generes et unikt ID-nummer for hver deltaker og Nasjonalt Folkehelseinstitutt vil foreta koblingen basert på dette ID-nummeret. Ettersom kun alder og kjønn skal anvendes for å beskrive demografiske karakteristika, vil bakveisidentifikasjon være tilnærmet umulig. Deltakerne i både den 6. Tromsøundersøkelsen og i Fit futures har gitt et bredt samtykke til at helsedata og genetisk informasjon kan kobles, og at data kan kobles mot en rekke nasjonale offentlige registre, også i fremtidig forskning. Omlag 500 Fit Futures deltakere var 15 år da data ble innsamlet. Data om genetisk informasjon hentes fra analyser som ble utført i 2010/2011 etter at kobling av genetisk informasjon med data om smerter den gang ble godkjent (REK sør-øst saksnummer 2010/722).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2365 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 31.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christopher Sivert Nielsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det søkes forskningsrådet prosjektestableringsstøtte (PES) til kostnader i forbindelse med kobling.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 14022

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst