Forskningsprosjekt


Diabetes fotsår i spesialisthelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:
Factors associated with a diabetic foot ulcer - a retrospective study.

Prosjektbeskrivelse:
Denne retrospektive studien tar sikte på å søke ny kunnskap om hva som kjennetegner pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten med diabetesrelaterte fotsår. Forskerne vil undersøke sammenhenger mellom demografiske, kliniske og behandlingsmessige faktorer med tilhelingstid, amputasjon eller død. Pasientopplysninger hentes fra DIPS og Noklus diabetes journal. Studien vil inkludere data fra 200 pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten for førstegangsbehandling av diabetesrelaterte fotsår. Det legges ikke opp til å innhente samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2327 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norges Forskningsråd (Stipendiatstilling) - Tildeling av midler til Høgskolen i Bergen (DiaHEALTH forskningsprosjekt)
Helse Vest (prosjektleder har post doc stipend)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Universitetsnivå
Del av forskningsprogram:

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management – a prerequisite for high-quality evidence-based health care (DiaHEALTH).


Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2014 REK vest
16.01.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest
19.11.2015 REK vest