Forskningsprosjekt


Åpen dialog bak lukkede dører

Vitenskapelig tittel:
Erfaringer med bruk av metoden "Åpen dialog i nettverksmøter" i arbeid med pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern på en lukket langtidspost

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal bruke allerede innsamlede data om erfaringer med et allerede gjennomført behandlingstilbud kalt «Åpne nettverksmøter». Tilbudet består i å la pasienter i tvunget psykisk helsevern invitere til åpen dialog i et møte med pårørende, samarbeidsparter og behandlere. Det foreligger tilbakemeldinger om erfaringer med disse møtene fra fire pasienter, fem pårørende og en samarbeidspartner, og prosjektleder ønsker å innhente samtykke til å bruke disse opplysningene. I tillegg skal det inkluderes 20 profesjonelle fra egen avdeling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2386 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sofie Ragnhild Aminoff
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres ikke. Gjøres på arbeidstid innom de rammer som eksisterer.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst