Forskningsprosjekt


Stratifisert screening - en studie i Mammografiprogrammet

Prosjektbeskrivelse:
Risiko for å utvikle brystkreft er relatert til flere risikofaktorer inklusiv brysttetthet. Disse faktorene kan muligens brukes for å stratifisere et screeningprogram, altså å tilpasse screeningfrekvensen kvinnens risiko for brystkreft. Brysttetthet estimeres i dagens program ved en visuell vurdering av mammogrammene (BIRADS). I dette prosjektet ønsker man å sammenligne BIRADS-metoden med en automatisert kvantitativ metode, VOLPARA. Formålet med prosjektet er å undersøke om man kan utvikle et bedre og mer stratifisert screeningprogram mot brystkreft, hvor kvinner med lav risiko for å utvikle brystkreft blir screenet sjeldnere enn kvinner med høy risiko for å utvikle brystkreft. I dette prosjektet vil man utvikle og teste ut en slik modell i det norske Mammografiprogrammet (Mp). I tillegg ønsker man å undersøke om brysttetthet kan bli benyttet for å predikere responsen på behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1167 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Giske Ursin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Kreftforeningen.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 800000

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst