Forskningsprosjekt


Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av panikklidelse

Vitenskapelig tittel:
Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av panikklidelse. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten av kognitiv eksponeringsbehandling?  En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie.

Prosjektbeskrivelse:
Ved å kombinere behandling av angstlidelser med lavdose av et medikament (D-Cycloserine, DCS) som stimulerer reseptorene som er involvert i inn- og avlæring av frykt har en sett en raskere og mer varig behandlingseffekt. I denne studien skal man undersøke om DCS øker effekten av kognitiv atferdsterapeutisk behandling gitt i to ulike format. Pasienter som tidligere har mottatt behandling for panikklidelse (PD) uten forventet effekt, randomiseres til enten a) intensiv behandling med kognitiv atferdsterapi (KAT) eller b) standard 10 sesjoners KAT á 1 t. Halvparten av pasientene i hver gruppe randomiseres til lavdose DCS eller til placebo. Det skal inkluderes 120 forskningsdeltagere. Helseopplysninger samles inn ved hjelp av intervju og spørreskjema. I tillegg skal hjerterate registreres og det skal tas MR-bilder av hjernen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/113 EudraCT-nummer: 2013-002574-49 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 28.02.2031

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er finaniert av Helse Vest, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Det er ingen andre interessenter inne. Fordelingen mellom de tre instansene er ennå ikke avgjort.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst