Forskningsprosjekt


Rivaroksaban i utredning av dyp venetrombose

Vitenskapelig tittel:

Rivaroxaban for scheduled work-up of patients with suspected deep venous thrombosis

“The Ri-Schedule Study”Prosjektbeskrivelse:
1000 pasienter blir årlig henvist til Sykehuset Østfold med mistanke om blodpropp. Internasjonale retningslinjer anbefaler bruk av lav molekylvekt heparin (LMVH) i påvente av diagnostiske prosessen. LMVH gis i sprøyteform, og administreres av helsepersonell. Derfor innebærer dagens strategi at pasientene må vente flere timer på resultatene av diagnostiske tester. Rivaroksaban er en ny peroral antikoagulantia, med hurtig innsettende effekt. I kliniske studier har rivaroksaban vist seg til å være like bra som LMVH i behandling av blodpropp, og å forårsake færre blødninger. Et ikke-utforsket område av nye per-orale antikoagulatia er bruk i pre-diagnostisk fase av blodpropp. På grunn av hurtig innsettende effekt og peroral administrasjon, kan rivaroksaban brukes i stedet for LMVH i påvente av resultater. Studien tar sikte på å fastslå sikkerhet/gjennomførbarhet av pre-diagnostisk behandling med rivaroksaban. Hovedmålet er å avverge venting for pasienten og effektivisere utredning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/377 EudraCT-nummer: 2013-005484-11 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 01.04.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Sykehuset Østfold HF samt forskningsstøtte fra legemiddelindustrien

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsnivå
Materiale fra biobank:
Ri-schedule tests
Behandlet i REK
DatoREK
01.04.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst