Forskningsprosjekt


Cellebiologiske undersøkelser av neseslimhinne og nesepolypper

Vitenskapelig tittel:
Chronic rhinosinusitis: Does the entity contain clinically meaningful subgroups? Biochemical markers and their varying expression in proposed subgroups.

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk rhinosinusitt er en av våre vanligste luftveissykdommer. Den rammer slimhinnen i nese og bihuler, og gir symptomer som tett nese, rennende nese, tap av luktesans, ansiktssmerte og hodepine. Prevalensen ligger mellom 5-15 %. Disse pasienten har nedsatt livskvalitet og ofte periodevis nedsatt arbeidsevne og utgjøre således en betydelig samfunnsøknomisk utfordring. Den medisinske behandlingen er idag uspesifikk i den forstand at i praksis så behandles alle disse pasientene på samme måte. En god del pasienten blir ikke kvitt sine plager med medisiner, men må gjennom kirurgisk behandling for å bli kvitt plagene. En del pasienter, særlig de med kronisk rhinosinusitt med nesepolypper (godartede slimhinneutvekster i nese og bihuler), opplever tilbakefall av plagene også etter kirurgi.l Formål: Vi ønsker å sammenlikne pasienter med kronisk rhinosinusitt som har ulik alvorlighetsgrad bedømt etter pasientens subjektive plager, relevante kliniske parametere og forekomsten av bestemte biomarkører i vevsprøver fra disse pasientene. Dette vil kunne fortelle oss om det foreligger kliniske relevante undergrupper av pasienter, som vil kunne legge grunnlaget for en mer målrettet behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1720 Prosjektstart: 29.09.2009 Prosjektslutt: 13.04.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gregor Bachmann-Harildstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Universitet
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst
17.08.2011 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst