Forskningsprosjekt


Innsikt ved bipolar lidelse

Vitenskapelig tittel:
Innsikt ved bipolar I lidelse: nevrokognitive og kliniske korrelater - en oppfølgingsstudie.

Prosjektbeskrivelse:
Realitetsbrist er et sentralt aspekt ved psykotiske tilstander, med sviktende innsikt for egne symptomer og deres realitet. Redusert sykdomsinnsikt er relatert til dårligere prognose, lavere psykososialt funksjonsnivå, mer bruk av tvangsbehandling og økt risiko for tilbakefall. Studien er en videreføring av et tidligere doktorgradsarbeid med tittelen Insight in bipolar I disorder: Neurocognitive, neurobiological and psychopathological correlates (Varga, M, 2008). Avhandlingen var den første studien som undersøkte betydningen av diagnose, kliniske karakteristika, nevrokognisjon og nevroanatomi for innsiktssvikt hos pasienter med langvarig bipolar I lidelse. Hvordan disse forholdene utvikler seg over tid, er imidlertid ikke kjent. Målsetningen med denne longitudinelle studien er å undersøke hvilke innsiktsdimensjoner som er stabile over tid, samt hvordan dette relateres til de ulike nevropsykologiske mål og grad av psykopatologi. Studien er samtykkebasert og det søkes om å inkludere forskningsdeltakere fra en tidligere REK-godkjent studie. Alle data i studien er personidentifiservare og vil lagres i henhold til norm for personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1802 Prosjektstart: 16.11.2009 Prosjektslutt: 23.09.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Monica Varga
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF Aker
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst