Generell forskningsbiobank


NOR-COR biobank

Prosjektbeskrivelse:
I forbindelse med NOR-COR studien (2013/1885A) søkes det om å få opprettet en generell forskningsbiobank. Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å lagre biologisk materiale fra blod-, urin- og avføring til fremtidige studier av tarmflora, nye inflammatoriske og ikke-inflammatoriske markører og trolig genetikk. NOR-COR studien er en randomisert kontrollert studie der det primære målet er å bedre kardiovaskulær sekundærprofylakse hos pasienter med etablert koronarsykdom. Dette skal gjøres ved bruk av en sykepleierstyrt poliklinisk oppfølging, en nyutviklet internettside og en mobilapplikasjon (APP). I tillegg har studien flere sekundære endepunkter der man ønsker å identifisere nye markører i blod- urin- og avføring som bidrar til utvikling av koronarsykdom, og som kan være av prognostisk betydning. På sikt håper man disse nye sammenhengene eventuelt også kan bidra til angrepspunkter for terapi. Disse sekundære endepunktene omfatter både studier av tarmflora, nye inflammatoriske og ikke-inflammatoriske markører og trolig genetikk. Det søkes om godkjenning av generell biobank siden 1) noen av disse delmålene (særlig de relatert til genetikk) ikke er direkte tilknyttet studiens hovedmål og 2) fordi alle delarbeidene enda ikke er definert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2193 Startdato for innsamling av materiale: 01.03.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: John Munkhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF, Drammen Sykehus
Finansieringskilder: Forskningsmidler fra Vestre Viken


Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst