Forskningsprosjekt


Fase 1 studie av LTX-315 i kombinasjon med GV1001kreftvaksine hos pasienter som har hatt kreft. EudraCTnr 2009-015256-20

Vitenskapelig tittel:
A phase 1, combination, immunologic study of LTX-315 as adjunct to GV1001 in patients following curative surgery for carcinoma

Prosjektbeskrivelse:
Legemiddelet LTX-315 er et peptid (lite protein) som binder seg til overflaten av celler og induserer celledød samt frisetting av naturlige immunstimulerende faresignaler (endogene adjuvanter). Man har vist at injeksjon med LTX-315 gir lokale inflammasjonsreaksjoner noe som tyder på at LTX-315 har satt igang en generell immunrespons. GV1001 er et peptid som er utviklet for å være en kreftvaksine. GV1001 stimulererer immunapparatet til å kjenne igjen kreftceller og drepe disse. For å forsterke/sette igang denne prosessen må immunapparatet aktiveres. I dette prosjektet ønsker man å se om en LTX-315, etterfulgt av kreftvaksinen GV1001, kan gi en effektiv anti-kreft immunrespons.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2173 EudraCT-nummer: 2009-015256-20 Prosjektstart: 05.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tone Nordøy
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble utført i henhold til de opprinnelige forutsetningene
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord
28.10.2010 REK nord