Forskningsprosjekt


Prevalens av en tannmineralisasjonsforstyrrelse (Molar-Incisor-Hypomineralisation - MIH) blant 16åringer i Nord-Norge. Et prosjekt i Fit futures - en del av Tromsøundersøkelsen

Prosjektbeskrivelse:
Projektet baseres på data av en helseundersøkelse "Fit Futures-tannhelsedelen" blant ungdom på første trinn i videregående skole i Tromsø kommune i 2010-11. 869 16åringer blir inkludert. En dental undersøkelse (bl.a. karies) samt bitewing røntgenbilder, avtrykk og kliniske photos blir tatt, i tillegg til en spørreundersøkelse. I dette projektet blir på grunnlaget av kliniske photos en spesiel mineralisasjonsforstyrrelse som heter MIH (molar incisor hypomineralisation) diagnostisert. I tillegg skal det kliniske bilde av de affiserte tenner beskrives ytterlige samt alvorlighetsgrad og fordeling. Dette er den første norske prevalens-undersøkelse av MIH. Resultatene skal sammenlignes med andre internasjonale publikasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2254 Prosjektstart: 14.12.2013 Prosjektslutt: 14.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mohammed Al-Haroni
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT, Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN), UNN, Folkehelseinstituttet, Troms Fylke

Prosjektet gjøres som del av spesieliseringen innen pedodonti ved IKO (UiT).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: spesialisering i pedodonti (IKO), Nivå: postgraduate
Del av forskningsprogram: Tromsøundersøkelsen - Fit futures
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
04.01.2018 REK nord