Forskningsprosjekt


Genetisk sårbarhet for kne- eller hofteprotese

Vitenskapelig tittel:
Genetic association between candidate genes and end-stage osteoarthritis of the hip or knee. A case-control study in the HUNT2 and HUNT3 cohorts.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en genetisk replikasjonsstudie med kasus-kontroll design, der spesifikke genvarianter tidligere vist assosiert med utvikling av leddartrose skal undersøkes i HUNT-populasjonen ved å se på ca. 8000 deltakere registrert med hofte- eller kneproteser og like mange kontroller. Studien tar sikte på å undersøke effekten av replikerte genvarianter på forekomst av hofte- eller kneartrose, og interaksjoner med livsstils- og miljøfaktorer. Formålet med studien er å identifisere risikofaktorer for endestadiet av artrose i hofte- og kneledd, hvor protesekirurgi er utfallsmålet. Biologisk materiale og data fra HUNT-undersøkelsen skal benyttes og kobles mot Nasjonalt leddproteseregister som er samtykkebasert. Studien fokuserer på kandidatgener, men innebærer også helgenom genotyping (Exome-chip eller liknende) og gjenbruk av genotypedata fremskaffet i andre forskningsprosjekter, samt imputering av data. Studien er et delprosjekt i et allerede godkjent prosjekt (vår ref. 2013/151 – REK sør-øst).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/226 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Storheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst har bevilget doktorgradsstipend til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)
Sluttmelding/publikasjon: Genetisk sårbarhet for kne- eller hofteprotese
Materiale fra biobank:
HUNT biobank Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
19.08.2016 REK midt
19.08.2016 REK midt
31.10.2018 REK midt