Forskningsprosjekt


ADENOCARCINOMER I CERVIX BLANT KVINNER I NORD-NORGE

Vitenskapelig tittel:
Adenocarcinomer i cervix uteri - studentoppgave 5 år

Prosjektbeskrivelse:
Kreft i livmorhalsen er den 3. vanligste gynekologiske kreftformen i Norge. I løpet av de siste 50 årene har prevalensen sunket fra 440 tilfeller i 1960 til 350 i 1980. Kreft i livmorhalsen rammer i dag ca 290 kvinner per år i Norge. Det nasjonale screening programmet for cervixcancer som ble innført i 1995, har også bidratt til av antall avanserte tilfeller er blitt redusert. I tråd med denne utviklingen er dødeligheten av livmorhalskreft blitt redusert, på 60 tallet var 5 års overlevelse ca 60 %, mens den totale 5 års overlevelsen nå er ca 75 %. Plateepitelcarcinom er fortsatt den hyppgst forekommende krefttypen i livmorhalsen, mens forkomsten av adenocarcinomer stadig har vært økende. Rundt 1950 var 95 % av alle cervixcancere plateepitelcarcinomer, mens man i senere materialer har funnet at andelen av adenocarcinomer utgjør ca 20%.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1753 Prosjektstart: 30.09.2009 Prosjektslutt: 28.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Ørbo
Forskningsansvarlig(e):  UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Forskningsgruppe for Gynekologisk onkologi , IMB
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord