Forskningsprosjekt


Oppfølging og registreringsstudie av pasienter operert ved Diakonhjemmet sykehus for rektal prolaps fra 01.11.2013 (prospektiv) og i perioden 01.01.2000 - 01.11.2013 (retrospektiv)

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en kvalitetssikringsstudie for å følge hvordan det går med pasienter operert for rektal prolaps. 1. Kvaliteten av det kirurgiske inngrepet: måle tilbakefallsfrekvensen (residivraten) 2. Bedring av funksjonelle resultater: sammenligne grad av inkontinens og obstipasjon og livskvalitet før og etter operasjonen. Sekundære mål: Registrere peroperative og postopoperative komplikasjoner. Metode: Både prospektiv og retrospektiv oppfølgingsstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2319 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Emir Pinjo
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eventuelle utgifter dekkes av kir. avdeling  DiakonhjemmetsykehusForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst