Forskningsprosjekt


Randomisert studie for evaluering av lenalidomid i kombinasjon med standard induksjonsbehandling for akutt myelogen leukemi eller høy risk myelodysplastisk syndrom hos pasienter 18 - 65 år

Vitenskapelig tittel:

Randomized study with a run-in dose-selection phase to assess the added value of

lenalidomide in combination with standard remission-induction chemotherapy and

post-remission treatment in patients aged 18-65 years with previously untreated acute

myeloid leukemia (AML) or high risk myelodysplasia (MDS) (IPSS-R risk score > 4.5)Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å teste ut tilleggsbehandling til standard cellegift ved akutt myelogen leukemi (AML) og høyrisiko myelodysplastisk syndrom hos pasienter i alderen 18-65 år. Det har ikke vært mulig å øke overlevelsen til disse pasientene som gruppe utover knappe 50%, og ingen ny behandling er introdusert de siste 10 årene. Det er omtrent 150 nye tilfeller av AML i Norge hvert år. Dette er et begrenset antall paseinter , og vi tilstreber at de fleste av våre pasienter kan delta i internsjonale studier for å kvalitetssikre behadlingen, samtidig som vi kan innføre nye behandlingsprinsipper og ny diagnostikk. HOVON/SAKK er et Nederlandsk/Belgisk/Sveitsisk/Svensk/Norsk/Litauen/Estland ikke-kommersielt konsortium av leger og forskere som arbeider for å utvikle behandling og diagnostikk av leukemi. For å kunne tilby den best mulig behandlingen er vi avhengig av forskning. Ny behandling mtp AML er avhengig av utprøvende behandling som denne studien representerer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/922 EudraCT-nummer: 2013-002843-26 Prosjektstart: 03.03.2014 Prosjektslutt: 06.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Yngvar Fløisand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Institusjonen og HOVON Datasenter, Nederland. Firmaet Celgene støtter HOVON Datasenter. OUS Rikshospitalet er Norsk studiesenter og lager underavtaler med øvrige universitetsklinikker.Institusjonen og HOVON Datasenter, Nederland. Firmaet Celgene støtter HOVON Datasenter. OUS Rikshospitalet er Norsk studiesenter og lager underavtaler med øvrige universitetsklinikker.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Materiale fra biobank:
HOVON/SAKK deltagelse i legemiddelutprøving
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord
02.02.2017 REK nord