Forskningsprosjekt


Risikostratifisert strategi til screening for osteoporose: En tverrsnittsundersøkelse

Prosjektbeskrivelse:
Osteoporose (beinskjørhet) er en folkesykdom som underdiagnostiseres og underbehandles. Befolkningsundersøkelser (screening) regnes i dag som en mulig løsning på en rekke utfordringer og problemer med hensyn til diagnostikk og behandling og anbefales av National Osteoporosis Foundation og WHO. For å optimalisere screeningen har WHO foreslått en præscreenings-algoritme bestående av anamnestiske faktorer (FRAX). Pre-screening kombinert med osteodensitometri vil sannsynligvis være brukbar, men dette er ikke dokumentert i prospektive undersøkelser. Videre er FRAX i Norden kun justert ut fra svenske bakgrunnsdata og validiteten er ikke undersøkt i den norske eller danske befolkning. Det ønskes gjennomført en tverrsnittsundersøkelse i Norge for å validere brukbarheten av FRAX og sammenligne denne med tidligere publiserte algoritmer. Det gjennomføres uavhengig undersøkelse i Danmark således at størst mulig statistisk styrke til å påvise forskjeller mellom de ovennevnte algoritmer kan oppnås.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1809 Prosjektstart: 05.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mikkel Peter Høiberg
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus Kristiansand
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, PhD, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst