Forskningsprosjekt


Effekt av manuellterapi på Bekhterevpasienter

Vitenskapelig tittel:
Effekt av manuellterapi på Bekhterewpasienter

Prosjektbeskrivelse:
Bekhterevs sjukdom er ein kronisk, progressiv, inflammatorisk revmatisk sjukdom. Sjukdomen affiserer hovudsakleg ledda i columna og bekken, og forårsakar inflammatoriske ryggsmerter og leddstivhet, som kan føre til strukturelle og funksjonelle begrensingar. Denne studien tek sitt utgangapunkt i kliniske erfaringer om at Bekhterevpasientar har effekt av spesifikke manuelle leddmobiliseringstiltak. Det er imidlertid lite kliniske data som stadfester effekten av manuelle teknikkar på denne tilstanden. Ein vil inkludera fem pasienter, alle med Bekhterev.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/45 Prosjektstart: 24.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Alice Kvåle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført iht plan, men med få inkluderte individ
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK vest
12.02.2015 REK vest