Forskningsprosjekt


Diabetes, ungdom og kommunikasjon

Prosjektbeskrivelse:
Type 1 diabetes i ungdomstiden er en svært krevende sykdom. Ca. 80% av ungdommene i Norge har så dårlig blodsukkerkontroll at risikoen for senkomplikasjoner i form av bl.a. nedsatt syn, nyresvikt og tidlig hjerte- og karsykdom er stor. En av årsakene til den stigningen man ser i HbA1c gjennom puberteten, skyldes hormonelle forhold, men viktigere anses generelle ungdomstrekk som kognitive og emosjonelle forhold, manglende oppslutning om behandlingsopplegg og risikoatferd. Pasientens motivasjon for endring av adferd samt involvering er for mange en meget sentral, nærmest kritisk faktor også i ungdomstiden. Vi har utviklet et verktøy, ’’DittValg’’ som tar sikte på å bedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler –og dermed prosessen rundt de polikliniske konsultasjonene. Metoden innebærer at pasienten via SMS får tilsendt en nettside som inneholder svaralternativer basert på forhold som antas å være viktige for pasienten. Legen vil motta svarene før neste polikliniske konsultasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1163 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 25.09.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans-Jacob Bangstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst