Forskningsprosjekt


Dyssosiale trekk og fem-faktor modellen

Prosjektbeskrivelse:
YPI er et selvrapporteringsskjema for dyssosiale trekk hos ungdom. Instrumentet NEO-PI-R kan fange opp psykopati, og ut fra dette er det dannet en ”psykopatprofil”. For å kunne bruke YPI i en norsk populasjon, må en norsk versjon valideres i et norsk utvalg. Formålet med denne studien er å undersøke YPIs psykometriske egenskaper, samt å validere det i et norsk utvalg ved å sammenlikne det med NEO-PI-R, for å se om resultatene peker mot den noenlunde samme ”psykopatprofilen”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1783 Prosjektstart: 30.10.2009 Prosjektslutt: 30.11.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kirsten Rasmussen
Forskningsansvarlig(e):  SVT-fakultetet NTNU v/dekanus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst