Forskningsprosjekt


Erfaring med bruk av eslikarbazepin acetat hos pasienter med epilepsi:Farmakokinetisk variasjon, effekt og tolerabilitet

Vitenskapelig tittel:
Experience with eslicarbazepin acetate in clinical practice: Pharmacokinetic variability, efficacy and tolerability

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke og dokumentere klinisk erfaring med eslikarbazepin acetat angående effekt og tolerabilitet, i tillegg til farmakokinetisk variasjon og betydningen av komedikasjon, alder og kjønn for serumkonsentrasjons- og doseforhold hos pasienter med epilepsi. Dokumentasjon og erfaring med bruk av legemiddelet i klinisk praksis er fortsatt mangelfull. Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) brukes som verktøy i behandlingen av pasienter med epilepsi for å individualisere behandlingen. Mange pasienter opplever utilfredsstillende anfallskontroll eller bivirkninger/toksisitet, og det er en fin balanse mellom effekt og tolerabilitet. Det skal benyttes data fra pasienter med epilepsi som er registrert i lab /pasienthåndteringssystemer inkl. alder, kjønn, legemiddelbruk, dosering, serumkonsentrasjonsmålinger, diagnose, effekt og tolerabilitet for eslikarbazepin acetat vil bli brukt. Alle data anonymiseres før videre behandling. Det skal inkluderes 100 personer, og det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2034 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cecilie Johannessen Landmark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen finansiering

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst