Forskningsprosjekt


Opplevelsen av tankefeltterapi og opplevelsen av kognitiv terapi.

Vitenskapelig tittel:

Reaching emotional change from the top to the bottom, or the other way round:  A comparative qualitative study on the lived experience of receiving thought field therapy and that of receiving cognitive behavioural therapy.Prosjektbeskrivelse:
I Norge er det utdannet minst 1300 tankefeltterapeuter, og praksisen brukes. Det er kjent at behandlingen mirakelforklares av pasienter og terapeuter. Studiens spørsmål er hvorfor, hva det er med denne opplevelsen som gjør det aktuelt å bruke ord som”utrolig, ”magisk”,”merkelig” osv, for å beskrive terapi. Slike annerledes beskrivelser – sammen med en ikke forskbar teori om tankefelt – bidrar til å øke distansen til seriøs forskning, og dermed hindre et presset praksisfelts tilgang til et mulig verktøy. Teorien om tankefelt vil ikke bli tatt stilling til her. Derimot utforsker studien pasientenes egen opplevelse som fenomen, og basis for beskrivelsene. Opplevelsene ved to forskjellige behandlingsmetoder, tankefeltterapi (TFT) og kognitiv terapi, utforskes. Data fra beskrivelsene kan indikere om opplevelsene i TFT virkelig merkes forskjellige fra pasientenes kjente endringsrepertoar eller ikke, og om de er knyttet til endring. Hvis så, bør vi senere finne ut hvorfor.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2051 Prosjektstart: 15.11.2013 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sverre Varvin
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet inngår som del av et masterstudium i psykososialt arbeid med vold og traumer. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og Universitetet i Oslo.
Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Uio Psykososialt arbed med vold og traumer, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst