Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for komplikasjoner etter hjertekirurgi

Vitenskapelig tittel:
Risikofaktorer og biokjemiske markører ved utvikling av post-kardiotomi-syndrom

Prosjektbeskrivelse:
Etter åpen hjertekirurgi utvikler ca. 10% av pasientene en komplikasjon med feber, væske i hjerteposen og væske i lungehulen. Tilstanden forlenger ofte sykehusoppholdet/rekonvalesenstiden og krever også ofte behandling med kortison-preparater. Det er bare begrenset kunnskap om hvilke forhold før og under operasjonen som disponerer for utvilkingen av denne komplikasjonen, og det er ingen kjente markører i blodprøver som tidlig kan påvise at komplikasjonen er under utvikling. Ved systematisk å registrere forhold før og under operasjon, samt gjennomføre en grundig analyse av immunologiske markører hos hjerteopererte pasienter håper vi å kunne identifisere risikofaktorer og evt. tidlige markører for utvikling av denne komplikasjonen. Dette vil i så fall kunne bety kortere rekonvalesens og liggetid for pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1755 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Tore Lappegård
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: 5.-års oppgave
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord