Forskningsprosjekt


Pasienters erfaring med dagkirurgiske behandling med fokus på smerte og smertebehandling

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av dagkirurgi øker i takt med fremskritt innenfor kirurgi og anestesi. Dette betyr at ansvaret for smertelindring postoperativt i større grad tillegges pasienten og deres pårørende. Dette prosjektet har som formål å få kunnskap fra pasientene om deres erfaring med dagkirurgisk behandling og smertelindring.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1812 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 25.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Berit Taraldsen Valeberg
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK sør-øst