Forskningsprosjekt


Uføretrygd, diskriminering og helse blant den samiske og norske befolkningen i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:
Disability, discrimination and health in a multiethnic population in Northern Norway

Prosjektbeskrivelse:
Målet med dette prosjektet er å undersøke forekomsten av uførepensjon (DP) blant befolkningen i Nord-Norge og den samiske befolkningen spesielt, og studere hvilke faktorer som er assosiert med trygdeytelser og marginalisering i arbeidslivet, med vekt på etnisk diskriminering.   Uførhet blant befolkningen i Nord-Norge og den samiske befolkningen i særdeleshet har nylig vært på dagsorden for folkehelsen. Lite er kjent hvordan funksjonshemming og diskriminering kan samhandle med sosial ulikhet og etnisitet. Ingen slik studie er gjennomført blant den samiske befolkningen. Prosjektet er basert på SAMINOR studien.   Denne studien vil gi informasjon om både utbredelsen og tidstrender i mulige risikofaktorer for uførhet i befolkningen. Det overordnede hypotesen for prosjektet er at: som en minoritet er en den samiske befolkningen mer utsatt for marginalisering i arbeidslivet, som kan gi utsalg i økt bruk av trygdeytelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2250 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 02.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ketil Lenert Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjekter er finanisert med 200.000.- fra Sametinget. Analyse av data går av forskernes egen forskningsmilder.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 17000

Del av forskningsprogram: Helse og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning, kalt SAMINOR studien
Sluttmelding/publikasjon: Informerer om at prosjektet aldri ble satt i gang
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2014 REK nord
14.03.2019 REK nord