Forskningsprosjekt


ECOS Norge

Vitenskapelig tittel:
En observasjonsstudie for å undersøke etterlevelse av behandling og langtidsresultater ved veksthormonbehandling hos barn som bruker easypod™, et elektronisk hjelpemiddel for injeksjon av legemiddelet Saizen®

Prosjektbeskrivelse:
Injeksjonsbehandling er pr i dag den eneste behandlingmetode ved behandling av barn med veksthormonmangel. Ofte er etterlevelse av behandling dårlig, hvilket kan resultere i at pasienten ikke oppnår de fysiske og psykiske fordelene med behandlingen. Dette kan senere medføre negative konsekvenser for blant annet hjertet og metabolismen. Dette kan føre til økte helseutgifter. Det er viktig å tidlig fange opp at behandling ikke følges og forebygge tekniske, fysiske og psykiske hinder. Hjelpemiddelet easypod™ gir mulighet for dette ved å lagre dose, dato og tid for hver injeksjon som gis. Basert på denne informasjonen kan man senere innlede en dialog med barn og foreldre rundt de eventuelle problemer som har oppstått, med den hensikt å finne løsninger og øke pasientens etterlevelse av behandlingen. Formålet med denne studien er å kartlegge i hvilken grad behandling etterleves hos barn som behandles med veksthormon og bruker easypod™, et elektronisk hjelpemiddel for injeksjon av Saizen®.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2150 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Dag Veimo
Forskningsansvarlig(e):  Merck AB Sverige og Norge
Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Merck AB, Sverige

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord
08.05.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord