Forskningsprosjekt


Ocriplasmin behandling av vitreomakulær traksjon

Vitenskapelig tittel:
INJECT: INvestigation of JETREA® in Patients with Confirmed Vitreomacular Traction

Prosjektbeskrivelse:
Vitreomakulært traksjonssyndrom oppstår ved aldersrelaterte forendringer i korpus vitreum, geleen som fyller øyets bakre del. Med alderen blir geleen mer flytende og korpusmembranen, som omgir geleen, løsner. Noen ganger kan den sitte fast til netthinnen sentralt i makula. Dette resulterer i traksjon med redusert skarpsyn og bølgesyn. Traksjonen kan slippe av seg selv, men det kan oppstå hull i netthinnen, både helt og delvis gjennomgående. Ved ny oppståtte symptom bruker man å observere tilstanden en stund, for å se om traksjonen løsner av seg selv. Deretter tilbys operasjon der man kirurgisk fjerner traksjonen og behandler oppståtte hull med gass tamponade i øyet. Jetrea (okriplasmin)er godkjent for behandling av vitreomakulær traksjonssyndrom, inkludert når det er knyttet til makulahull med en diameter som er mindre enn eller lik med 400 µm. Denne studie er en observasjonsstudie der man følger opp pasienter man velger å behandle med okriplasmin som en del av behandlingstilbudet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2060 Prosjektstart: 06.01.2014 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnheidur Bragadottir
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor for studien er legemiddelfirmaet Alcon Research, Ltd.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Sluttmelding/publikasjon: Ocriplasmin behandling av vitreomakulær traksjon
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst