Forskningsprosjekt


Luftforurensing etter lungetransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

A retrospective study on the effect of air pollution on the outcome after lung transplantation:

A European multicenter project Prosjektbeskrivelse:
Lungetransplantasjon er av og til eneste behandlingsmulighet ved langtkommen kronisk lungesykdom. Det har vært gjort i Norge siden 1990, og det gjøres for tiden ca. 30 lungetransplantasjoner årlig i Norge. Femårsoverlevelsen etter lungetransplantasjon er mellom 60 og 70%, og den viktigste dødsårsaken er kronisk avstøtning, kalt chronic lung allograft dysfunction (CLAD). Årsaken til CLAD er ikke kjent, og man antar at mellom 30 og 60% av alle lungetransplanterte utvikler tilstanden. Initiert av forskere ved Universitetet i Leuwen, Belgia gjøres en registering av forekomsten av CLAD hos lungetransplanterte relatert til registrerte nivåer av luftforurensning og trafikktetthet i området der den enkelte transplanterte bor, basert på allerede registrerte data. Studien vil kunne knytte europeiske forskningsmiljøer nærmere hverandre, og kanskje initiere fremtidig internasjonalt samarbeid.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2040 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Are Martin Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Forskere i Belgia finansieres av lokale forskningsmidler. Det foreligger ingen økonomiske insentiver i denne studien, og studien er kopmplett uavhengig av industri. Innsamlinghen av de norkse data vil gjøres av Are Holm som har en deltidsstilling som forsker ved Lungeavdelingen, OUS Rikshospitalet.Forskere i Belgia finansieres av lokale forskningsmidler. Det foreligger ingen økonomiske insentiver i denne studien, og studien er kopmplett uavhengig av industri. Innsamlinghen av de norkse data vil gjøres av Are Holm som har en deltidsstilling som forsker ved Lungeavdelingen, OUS Rikshospitalet.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 363

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst