Forskningsprosjekt


Demens med tidlig debut- en kvalitativ studie

Vitenskapelig tittel:

Young-onset dementia - the difficult diagnosis: a qualitative studyProsjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Demens påvirker kognitive ferdigheter progressivt, og påvirker hele familien. En liten gruppe på anslagsvis 3 000 personer utvikler demens før de fyller 65 år (YOD). Tjenestene til denne gruppen må skreddersys. Mål: Å få kunnskaper om YOD og deres familie, for å utvikle tjenester. Metoder: Kvalitative metoder benyttes i disse fire studiene med intervjuer. Hukommelsesklinikker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kommuner er samarbeidspartnere. Deltagerne rekrutteres av helsepersonell fra disse samarbeidspartene og medlemmer av Demensforbundet. Studie I: Longitudinalt design benyttes. Åtte til 12 med YOD inkluderes. Studie II: Retroperspektiv og properspektiv design benyttes. Åtte til 25 ektefeller/samboere til YOD inkluderes. Studie III: Longitudinelt design benyttes. Åtte til 25 voksne barn inkluderes. Studie IV: Retrospektive og prospektive design benyttes, og 15 til 25 pårørende inkluderes. Analyser: Intervjuene analyseres med innholdsanalyse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2149 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Aud Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norges forskningsråd har bidratt med midler til studien med 100% dekning.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 77

Del av forskningsprogram:

Young onset dementia


Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord