Forskningsprosjekt


Analyse av bevegelse og langtidsresultater i moderne kneproteser

Vitenskapelig tittel:
Analysis of in vivo kinematics and performance of contemporary knee arthroplasty

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien er ulike behandlingsresultater for hhv kneopererte og hofteopererte, hvor pasientene er mer tilfreds etter kneoperasjon enn etter hofteoperasjon. Dette kan relateres til hvordan fremre korsbånd behandles under operasjon, tror man. I denne studien ønsker man å undersøke hvordan ulike proteser fungerer under bevegelse av kne med og uten belastning, og man vil se på slitasje i implantater. Pasientene deles inn i to grupper: 1. halvproteser + totalproteser hvor korsbånd bevares. 2. a) Standardprotese + fjerning av fremre korsbånd b) Standardprotese + fjerning av begge korsbånd Standardprotesen i gr 2 er også kontroll for gruppe 1. Deltakerne er pasienter som skal opereres for artrose i kneledd. Deltakelse innebærer randomiseringen av gruppene. Det er laget forespørsler for hver av de to gruppene man kan delta i. Noen måneder etter operasjon blir det tatt CT som en del av de studierelaterte prosedyrene og det blir noen flere røntgenundersøkelser enn hva som er påkrevd for de behandlingsmessige hensynene. Datamaterialet skal slettes ved prosjektslutt 01.10.14.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1075 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.03.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stephan Rohrl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: En del fra Center for Implantat og Radiostereometry Research Oslo
Det søkes for en PhD stipend fra offentlige helseføretak

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
21.04.2016 REK vest
07.03.2018 REK vest
12.04.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest