Forskningsprosjekt


BHB stabilitet

Vitenskapelig tittel:

Vi planlegger å gjennomføre en serie analyser av BHB (beta-hydroksybutyrat) i blodprøver tatt av hhv bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring og døde. Vi ønsker å se på hvor stabilt dette stoffet er i prøver fra levende og døde etter at prøvene er lagret i hhv romtemperatur og kjølerom, og etter frysing, i ulike tidsrom. BHB dannes i kroppen ved sult, sukkersyke, langvarig alkoholmisbruk og når kroppen er nedkjølt. Høye konsentrasjoner av BHB kan være dødelige. Det foreligger liten dokumentasjon om hva som skjer med konsentrasjonen av BHB i prøver etter at de er blitt lagret som beskrevet.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke stabiliteten av stoffet beta-hydroksybutyrat (BHB) i blodprøver. Det planlegges å gjennomføre en serie analyser av BHB i blodprøver tatt hos levende eller døde bilførere mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand etter at prøvene er lagret i henholdsvis romtemperatur og kjølerom, og etter frysing over ulike tidsrom. BHB dannes i kroppen ved sult, sukkersyke, langvarig alkoholmisbruk og når kroppen er nedkjølt. Høye konsentrasjoner av BHB kan være dødelige. Det foreligger liten dokumentasjon om hva som skjer med konsentrasjonen av BHB i prøver etter at de er blitt lagret som beskrevet. Blodprøver fra 60 personer skal hentes fra en eksisterende biobank ved Nasjonalt folkehelseinstitutt eller oppbevares i en ny biobank og re-analyseres. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke med begrunnelse om at prøvene allerede er innsamlet og anonymisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2086 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maren Cecilie Strand
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Institusjon betaler.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Materiale fra biobank:
Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst