Forskningsprosjekt


Vedvarende smerter i korsrygg og bekken 3-6 måneder etter fødsel

Vitenskapelig tittel:
En pilotstudie av effekten av kiropraktorbehandling og individuelt tilrettelagt trening, versus bare individuelt tilrettelagt trening, hos kvinner med vedvarende ensidige bekkensmerter 3-6 måneder etter fødsel.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om forlengelse av et pilotprosjekt beskrevet i prosjektet 2009/798 «Vedvarende smerter i korsrygg og bekken 3-6 måneder etter fødsel.» Prosjektet ble godkjent av REK Vest i 2009. Målet med studien var å finne ut hvor vanlig det er med vedvarende smerter i bekken og korsrygg 3-6 måneder etter fødsel og hvem som har økt risiko for vedvarende plager. Videre ønsket man å undersøke hvilken effekt kiropraktorbehandling og individuelt tilrettelagt trening har på vedvarende bekkensmerter. Prosjektet 2009/798 har blitt forsinket og skulle vært avsluttet i 2011, men har likevel tillatelse til å oppbevare data til 2015. Pilotstudien inkluderer kvinner med ensidige bekkenplager. Søker ønsker å fortsette rekrutteringen til piloten samt endre prosjektleder. I hovedsak er pilotprosjektet (protokoll, spørreskjema) fra 2009 uforandret. Det er 11 deltakere inkludert i pilotstudien så langt. Man ønsker nå å inkludere 19 nye deltakere, slik at det totalt blir 30 deltakere i pilotstudien. Det er utarbeidet nytt informasjonsskriv til de kvinnene som rekrutteres fremover. Det fremgår av søknaden at deltakerne får undersøkelse og eventuell behandling kostnadsfritt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2322 Prosjektstart: 23.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Marie Gausel
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen instutisjon (50% stipend i 12 mnd). Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger Universitetssjukehus (prosjektmidler).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad, Nivå: ph.d.
Sluttmelding/publikasjon: Vedvarende smerter i korsrygg og bekken 3-6 måneder etter fødsel
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2014 REK vest
05.06.2019 REK vest