Forskningsprosjekt


Overgangen fra sykehus til hjem: eldre pasienters erfaringer

Vitenskapelig tittel:

TRANSITION FROM HOSPITAL TO HOME:

A STUDY OF OLDER PATIENTS EXPERIENCESProsjektbeskrivelse:
Antall eldre som skrives ut fra sykehus til hjem, og som fortsatt har behov for hjemmetjenester, øker. Den eldre pasienten har ofte sammensatte sykdommer og medisinregimer, og risikoen for reinnleggelse er høy. Denne type overgang innebærer endringer og utfordringer både for pasient og eventuelle pårørende, og for helsepersonell som skal følge opp pasienten videre i hjemmet. Sykepleie skal hjelpe pasienten til å møte og mestre disse endringene på måter som gjør det videre livet best mulig for den enkelte pasienten. Den enkelte pasientens opplevelser står derfor i fokus i denne studien. Formålet med studien er å undersøke og identifisere hva som karakteriserer eldre hjemmeboende pasienters opplevelser i overgangen fra sykehus til hjem. Målet er også å undersøke hva slags behov de har, og hvor involverte de har vært i å planlegge overgangen fra sykehus til hjem. Overordnet mål er å bidra med kunnskap som kan fremme helse og velvære, og til forbedret praksis.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2046 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sigrun Hvalvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres gjennom forskningsressurser fra forskernes arbeidssted.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst