Forskningsprosjekt


Biomarkører for osteosarkom

Prosjektbeskrivelse:
Vi har ved hjelp av mikroarraystudier i humane osteosarkom xenografts identifisert mulige markører for kjemoterapirespons i osteosarkom. Målet med denne studien er å validere disse funnene. Vi vil ved hjelp av immunhistokjemi måle utrykk av selekterte kandidatproteiner i primærbiopsier fra osteosarkom. Deretter vil vi se etter korrelasjoner med respons til kjemoterapi og overlevelse. Vi vil bruke materiale og journalopplysninger fra pasienter behandlet på Radiumhospitalet i årene 1989-97 (SSGVIII).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2119 Prosjektstart: 15.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Skjalg Bruheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen utover lønn og driftsmidler, som studiepersonell ellers disponerer

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Materiale fra biobank:
Avd for patologi, Radiumhospitalet
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst