Forskningsprosjekt


En vitenskapelig studie av effekt og sikkerhet av Oral UT-15C hos pasienter med pulmonal arteriell

Vitenskapelig tittel:
A 16-Week, International, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study of the Efficacy and Safety of Oral UT-15C Sustained Release Tablets in Subjects with Pulmonary Arterial Hypertension

Prosjektbeskrivelse:
Det er ønskelig å komme frem til en høvelig peroral behandling av pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Formålet med studien er å undersøke om UT-15C SR er effektiv behandling ved PAH og om UT-15C SR er forsvarlig å gi sammen med andre legemidler for PAH. Antall forskningsdeltakere i studien er ca 300 fordelt på 60 sentre hvorav 1-5 pasienter skal rekrutteres i Norge. Studien er samtykkebasert. All pasientinformasjon i studien skal lagres avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1696 EudraCT-nummer: 2009-009366-13 Prosjektstart: 16.11.2009 Prosjektslutt: 16.03.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne K. Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Hjertemedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst