Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Kvalitetssikring og evaluering av overvåkningen av Lyme borreliose i Norge

Vitenskapelig tittel:

Quality assurance and evaluation of Lyme borreliosis surveillance through the Norwegian Patient Registry (NPR) and the Norwegian Surveillance system of communicable diseases (MSIS)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kvalitetssikre diagnosen Lyme borreliose i Norsk Pasientregister (NPR) og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Prosjektet søker om dispensasjon fra taushetsplikten til annen forskning. Det er inngått en avtale om at de to registrene skal sammenstilles for å vurdere kompletthet og validitet av diagnosen. Færre tilfeller av borreliose meldes til MSIS enn NPR, og prosjektet ønsker å avdekke årsakene til dette. I alt 450 pasientjournaler fra 2008-2012 skal gjennomgås. Ikke alle disse vil være meldt til MSIS. Man ønsker å koble de 450 pasientene sammen med pasienter i MSIS og i NPR (Norsk pasientregister) med diagnosen borreliose. Etter at alle data fra registrene og pasientutvalget på 450 er koblet sammen via fødselsnummer, vil alle personidentifiserbare data slettes. Følgende spørsmål skal belyses: 1. Hvor mange pasienter finnes både i MSIS og NPR? 2. Hvor mange av pasientene i MSIS med borreliosediagnose har borreliose (real cases) 3. Hvor mange av pasientene i NPR med borreliosediagnose har borreliose (real cases) 4. Hvor mange pasienter med borreliose er ikke registrert i MSIS? 5. Hvorfor er disse (punkt 4) ikke registrert i MSIS? (Til dette trengs data fra de 450 journalene).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2081 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 01.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Line Vold
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 450

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst